Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

Basın bülteni yazımı konusunda öncelikli olarak teknik anlamda birtakım donanımlara ihtiyacımız vardır. Basın bülteni en kaba tabiri ile haber metni niteliğinde bir yazıdır. Bu nedenle haber diline hâkim olmak bir basın bülteni yazmak için önemli bir unsur olarak görülebilir. Ek olarak basın bülteni nasıl yazılır sorusuna verilecek başka yanıtlar da bulunmaktadır. Örneğin; belirli bir noktada basın bülteninin tanıtım fonksiyonu da devreye girecektir ve bu kez de reklam konusunda bir altyapı ihtiyacı doğacaktır. Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki, hakkında basın bülteni hazırlanacak konuda reklam dilinin belirgin olmaması gerekir.

Medyada bir görünürlülük elde etmek amacıyla yapılan etkinliklerin ya da önemli gelişmelerin yer alacağı basın bülteni, kurumların itibarını da şekillendirecek öneme sahiptir. Bu sebeple basın bülteni nasıl yazılır sorusuna değinmeden önce basın bülteninin tanımına değinelim.

Basın Bülteni Nedir?

Basın bildirisi olarak da adlandırılan basın bülteni, özel ya da resmi kurumların ürünlerine ve hizmetlerine dair önemli gelişmeler hakkında hazırladıkları metinlerdir. BU metinlerde periyodik aralıklarla meydana gelen gelişmeler detayları ile aktarılır.

Basın bülteni tanımı konusunda aydınlandığımıza göre bu metinleri kimin ve hangi sebeplerle yazabileceği konusuna değinebiliriz. Basın bülteni nasıl yazılır sorusunun yanıtını belirleyen şey içeriğe konu olacak haberin niteliğidir diyebiliriz.

Basın Bülteni Kimler Tarafından Yazılır?

kimler tarafindan yazilir
                                   Hem yazarlık hem de basın konusunda deneyimleri olan kişiler basın bültenlerini yazabilir.

Basın bültenlerinin kurumlara dair haber içeriği olarak üretildiğine değinmiştik. Kurumlar olarak nitelendirdiğimiz kesimi açıklayacak olursak bunların başında markalar, büyük şirketler, dernekler, kurumsal ya da şahıs işletmeleri gibi tüzel kişilikler gelmektedir. Bir kurum, bünyesinde gerçekleşen önemli değişiklikleri, yeni ürünleri, açılışları ve daha birçok etkinlik ve yeniliği haber verip medyada yer almak için basın bülteni hazırlayabilir.

Kurumlarda basın bülteni hazırlama işini, o kuruma bağlı olan tanıtım ve halkla ilişkiler birimi personeli ya da basın danışmanı üstlenir. Basın bültenini kaleme alacak kişilerin haber, tanıtım ve yazım konusunda deneyimli olması, basın bülteninin başarısını büyük ölçüde artıracak bir unsurdur.

Eğer basın bülteninizi kime yazdıracağınızı bilmiyorsanız Makale Yazdırılabilecek Siteler bu noktada sizlere yardımcı olabilir.

Basın Bülteni Ne Zaman Yazılmalıdır?

Basın bülteninin yazılacağı zaman da oldukça önemli bir konudur. Kurumla ilgili önemli ve ani bir olay yaşandıysa acil bir basın bülteni oluşturulacağından yaşanan olayla aynı gün hatta aynı saat hazırlanması gerekebilir. Ani olaylar dışında genellikle gerçekleşecek etkinlik ya da açılış gibi durumlar için ise önceden daha kapsamlı bir çalışma yapılmalı, konuya özel görseller de hazırlanmalıdır. Görsellerle desteklenen basın bültenleri her zaman daha dikkat çekicidir. Özellikle dijital ortamda görsel kullanımı içeriği büyük oranda destekleyecektir.

Basın bülteninin dikkat çekici olmasını sağlayan gündem maddelerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Yeni bir işletmenin kuruluşu. (Özellikle büyük işletmeler.)
 • Büyük bir firmanın yeni şube açması.
 • Yönetimde gerçekleşen önemli bir değişiklik.
 • Ürün çeşitleri konusunda güncelleme.
 • Üretim alanında çok büyük değişiklikler.
 • Markanın kazandığı yarışma ya da ödüller.
 • Büyük kuruluşların iş ortaklıkları.
 • Yeni model ürünlerin tanıtımı ya da satışa sunulması.

Medya bu maddelerdeki gibi olağandışı, yeni haberlerin yayınlanması konusunda istekli olacak ve hedef kitleden ilgi görecektir.

Basın Bülteninin Başarıya Ulaşması İçin Neler Yapılabilir?

basin bulteni
                        Çeşitli stratejiler ile basın bültenlerinizi başarıya ulaştırabilirsiniz.

Basın bülteni, başarı odaklı yazılması gereken bir metindir. Bir noktada basın bülteni bilgilendirici nitelikli rutin bir ürün gibi görünebilir hatta tanıtım diliyle yazılmaması öneriliyor da olabilir. Ancak bunlar basın bülteninin PR amaçlı üretilen ve başarı beklenen bir içerik olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla basın bülteniyle önce basın mensuplarını ya da dijital medya yöneticilerini etkilemek sonra da hedef kitleyle bağlantı kurmak amaçlanır. Bu aşamada basın bülteninin başarıya ulaşması için yapılması gerekenlere göz atmakta yarar var.

 • Öncelikli olarak kurumsal bilgilerin doğru aktarıldığından emin olmak gerekir.
 • Basın bülteni içeriği, kısa ve açıklayıcı cümlelerle oluşturulmalıdır.
 • Kurumsal dilin bütünlüğü korunmalı ve objektif olunmalıdır.
 • Yabancı kelimeler ve anlaşılması güç jargonlar kullanılmamalıdır.
 • Sadelik basın bülteni için vazgeçilmez bir unsurdur.
 • Somut ve kesin ifadeler kullanılmalı, net olunmalıdır.
 • Basın bülteninde “A Şirketi”, “B Firması” benzeri ifadeler kullanılmalı; “biz” ya da “ben” gibi kelimelerden kaçınılmalıdır.
 • Basın bülteninde gerçekleşecek ya da gerçekleşmiş olaylar için tam tarih kullanılmalıdır. “Dün”, “yarın”, “akşamüstü” gibi kelimeler hem lakayt görülebilir hem de belirsizlik verir.
 • Basın bülteninin görünümü, kuruluşun çizgisine uygun olmalı ve grafik estetiğine özen gösterilmelidir. Logo, başlık, kurum bilgileri ve SEO yönetimi kurumun çıkarlarına ters düşmemelidir.
 • Yazım dilinde argo kullanımı ve gereksiz sözcük kullanımı sorunlu bir metin yazmanıza sebep olur. Yalın ve düzeyli olmalısınız.
 • Basın bültenleri çok sayıda üretilen içerikler olduğundan ilgi çekici bir metin yazarak fark yaratmak oldukça önemlidir. Bu alanda da rakiplerinizin arasından sıyrılmalısınız.

Tüm bu noktalara dikkat ederek kolaylıkla başarıyı yakalayabilirsiniz.

Basın Bülteninin İçeriği Nasıl Oluşturulur?

Basın bülteni nasıl yazılır sorusunun en net cevabını içeriğin aşamalarını ve önem sıralamasını anlatarak verebiliriz. Bu kısma kadar basın bülteninin yazımına dair temel gereklilik ve kurallardan bahsettik. Buradan sonrasında ise bir basın bülteni oluşturmanın aşamalarını sıralayacağız.

Basın Bülteninin Konusunu Belirleme

Konusunu Belirleme
                          Bir basın bülteninin en önemli ögelerinden biri konusudur.

Basın bülteninin hazırlığında belirlenmesi gereken ilk şey bültenin ne hakkında olduğudur. Eğer rutin bir basın bülteni hazırlamıyorsak ve önemli bir gelişme yaşandıysa konu yeterince dikkat çekici olmalıdır. Bu noktada özellikle sansasyon yaratmak için, clickbait bir içerik oluşturmak için zorlama ve asılsız olaylar yaratmaya çalışmayın. Daha önce de belirttiğimiz gibi önemli bir konunuz varsa basın bülteni büyük oranda kendi kendini oluşturacaktır. Bazı durumlarda konuyu fazla süslemeye çalışmak, amacını aşarak ana gündemi sabote eden bir araca dönüşebilir.

Basın Bülteninin Başlığını Belirleme

Basın bülteni, doğru şekilde yerleştirilmiş ve konuyu destekleyen başlık ve alt başlıklar olmadan düşünülemez. Geleneksel medyada başlığın önemine uzun yıllar şahit olduk. Ancak dijital ortamda başlık çok daha fazla anlam ifade ediyor. Dijital medyada başlıklar konu etiketini doğru bir şekilde yansıtarak sayısal değerlerde de karşılığını bulmalıdır. Doğru seçilen başlıklar içeriğinizi rahatlıkla üst sıralara taşıması beklenen anahtar kelimeyi oluşturur.

Ana başlıkla ilgi çekmeyi hedeflerken, alt başlıklarla konu bütünlüğünü ve doğru bilgi aktarımını sağlamış olursunuz. Özellikle alt başlıkları belirleyen ve konu bütünlüğünü sağlayan önemli adımları ilk paragrafta atmaya başlamak gerekir. İlk paragraf kısa ve genel metnin belirleyicisi olacak kadar nitelikli olmalıdır.

Basın Bülteninde 5N-1K Kuralının Kullanımı

5N-1K
                                       5N-1K kurallarına dikkat etmek basın bülteni yazarken oldukça önemli olacaktır.

Basın bülteninde 5N-1K kuralına uygun aktarımı özellikle birinci paragrafta sağlamak büyük öneme sahiptir. İlk paragrafta büyük oranda bilgilendirme yapılmalı ve alt başlıklarda detaylara değinilmelidir. Basın bülteninin temelde bir haber metni olduğu gerçeğini vurgulamakta yarar var. Haber metni olarak düşünüldüğünde basın bülteninin yazımı daha doğru bir şekilde anlaşılmış olacaktır.

5N-1K, bildiğimiz gibi; ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve kim sorularının sorulmasıyla verilen haberin eksiksiz bir şekilde aktarılmasına dayanan bir kuraldır. Bu kıstası göz önüne alırsak başarılı basın bülteni nasıl yazılır sorusunu büyük ölçüde cevaplandırmış oluruz.

Basın bülteninin ilk paragrafıyla ilgili olarak, haber metni olarak da düşündüğümüzde bültenin bir nevi özeti olduğunu söyleyebiliriz. İlk paragrafta neredeyse bütün temel bilgiler verilir, sonraki paragraflarda ise detaylar açıklanır.

Basın Bülteninde Temel Bilgiler

Basın bülteni, başta da belirttiğimiz gibi kurum adına yapılan PR çalışmalarının bir paçası olarak vardır. Dolayısıyla kurum bilgileri eksiksiz ve belirgin bir şekilde yansıtılmalıdır. Logodan grafik çizgisine kadar her şey aktarılmalıdır. Kurumun adı, faaliyet alanı, faaliyet yeri verilmesi gereken en önemli bilgilerdir.

Basın bülteninde yer alması gereken temel bilgileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Konu: Basın bülteninin ne hakkında olduğu belirtilmelidir.
 • Kuruluş: Basın bültenini yayınlayan kuruluş hakkında önemli bilgiler.
 • Destinasyon: Kuruluşun çalıştığı yerin bilgileri.
 • Avantaj: Basın bülteni hedef kitleye hangi faydayı duyuruyor?
 • Uygulama: Hedef kitle ve duyurulan faydanın kullanıcısı kim olacak?
 • Detaylar: Duyurulan haberle ilgili açıklayıcı bilgiler verilmelidir.
 • Kaynak: Basın bülteninin duyurucusu haberin konusu olan kurumdan başka birileri de olabilir. Bu da belirtilmesi gereken bilgilerden biridir.

Bu noktalar basın bültenleri yazarken göz ardı edilmemelidir.

Dijital Medya Üzerinde Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

Dijital Medya
                                Basın bültenleri dijital platformlar üzerinde de yayınlanabilmektedir.

Basın bültenine dair genel anlamda dikkat edilmesi gereken konulara değindik. Ancak dijital ortam için geçerli olarak kurallara da ayrıca değinmek gerekir. Öncelikli olarak, internet ortamında görünürlüğü hedeflemek gerektiğini unutmamalısınız.

Basın bültenlerinin duyurusunu yaptıkları konunun ilgi görmesi için zamanlama da en çok dikkat edilen unsurlardan biridir. Hız çağını yaşadığımız günlerde online olarak üretilen basın bültenleri daha doğru zamanda daha doğru bir kitleye ulaşacaktır. Farklı algoritmalarla işleyen arama motoru dinamiklerini doğru şekilde takip ederseniz başarıya ulaşmanız kaçınılmazdır. Dijital mecralarda basın bülteninin hedef kitleye ulaşabilmesini sağlayan unsurları şöyle sıralayabiliriz:

 • Sayısal verilerin aktarılması hedef kitle açısından daha anlaşılır ve ilgi çekici olacaktır.
 • Görsellerle desteklenen bir metin daha fazla ilgi uyandırır.
 • Basın bülteninde tarih ve iletişim adresi belirtmek bir adım önde olmayı sağlar. Özellikle de dijital ortamlarda link kullanımı hem hedef kitleye yönelik bir sayısal bilgi verir hem de muhatabınıza kolaylık sağlar.
 • Bültenin zamanlaması da önemli konulardan biridir. Özellikle hız konusunda bu kadar gelişmiş bir ortamda anında reaksiyon alınabilecek doğru zamanlarda hedef kitleye ulaşmak mümkündür.
 • Bülteninizin arama motorlarında üst sıralara çıkması için SEO yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalı ve bu doneleri bülteninizde kullanmalısınız.

Eğer siz de dijital ortamlarda yeterince etkili olabilecek bir basın bülteni yazmaya gayret ediyorsanız bu noktalara dikkat edebilirsiniz.

Online basıl bülteni, sosyal medya platformları ya da web siteleri gibi dijital ortamlarda yayınlanan bültenlerdir.

Basın bültenleri 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı tipinde olmalıdır.

Önerilen Paylaşımlar
Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *