Yaratıcı Reklam Stratejisi 101: Hedef Kitlenizi Harekete Geçirin!

Bir işletmenin ürün ve hizmetleri tanıtarak, faaliyetlerini kâra dönüştürmesi pazarlama olarak tanımlanır. Reklamlar ise tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde oldukça etkili olan, en önemli pazarlama araçları arasında yer alır. Bu noktada rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda, etkili reklam stratejisi belirlemeyen işletmelerin varlığını sürdürmesi pek olanaklı değildir. Dolayısıyla hizmet veya ürün çeşitliliğine paralel olarak, reklamların hazırlanmasına verilen önem de arttırılmalı, tüketicinin ilgi alanlarına hitap eden pazarlama stratejileri uygulanmalıdır.

Reklam hazırlamak ve işletmenize uygun reklam stratejisi belirlemek, üzerinde durulması gereken ve ciddi planlama gerektiren bir süreçtir. Bu yazımızda bir reklamı yaratıcı yapan unsurlar ve yaratıcı reklam stratejisi oluşturma sürecinde izlenmesi gereken adımlar ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

Yaratıcı Reklam Nedir?

yaratici reklam
               Bir gözlük markasının oldukça yaratıcı olan reklamı

Reklamlar, ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve potansiyel müşterileri satın almaya ikna edilmesi için kullanılan pazarlama araçlarıdır. Televizyon başta olmak üzere, tüm medya araçlarıyla çeşitli senaryolar sunarak, tüketicilerin dikkatini çekmeyi ve bu sayede ürün satışlarının arttırılmasını hedefler. Yaratıcılık, reklamcılık ile yakından ilgilidir ve reklamların daha dikkat çekici ve izlenebilir hale gelmesini sağlar. Markanın imajına ve hedef kitlenin beklentilerini karşılamaya yönelik reklam stratejisi geliştirmek, müşterilerin firmanıza yönelmesini sağlamanın yegâne yoludur. Peki reklam stratejisi nedir?

Reklamların en iyi şekilde hazırlanmasından yayınlanmasına kadar uzanan tüm planlama süreçleri, reklam stratejisi olarak adlandırılmaktadır. En iyi reklam stratejileri esnek ve yaratıcıdır, çeşitli yöntemlerle tüketicinin hafızasında yer edinmeyi amaçlamaktadır.

Reklamlar konusunda daha detaylı bilgi edinmenizi sağlayabilecek bir çalışma: Nedir Bu Reklam?

Reklam Stratejisi Nasıl Yapılır?

Reklam Stratejisi
                             İyi bir reklam stratejisi için planlı hareket etmek gerekir.

Reklam, bir ürün veya hizmetin geniş kitlelere tanıtılmasını mümkün kılar, bilgi vermeyi ve dikkat çekmeyi sağlar. Kitle iletişim araçları aracılığıyla işletmenin imajını yansıtmayı ve tüketici kararlarını yönlendirmeyi mümkün hale getiren bir sektördür. Reklamlarda verilen mesajlarda ödüller ve hizmetler vaat edilebilir, çeşitli sorunlar için çözüm önerileri öne sürülebilir.

Firmaların kendilerini, hizmetlerini ve ürünlerini halk kitlelerine tanıtmayı amaçlayan reklamlar, iyi bir strateji ile sunulmadığı müddetçe istenilen başarının yakalanması mümkün değildir. Bu nedenle reklam stratejisi geliştirirken bazı hususlara dikkat edilmeli, birçok aşamadan geçilerek planlı hareket edilmelidir. “Reklam stratejisi nasıl yapılır?” sorusu, 4 başlık altında incelenebilir.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Hedef Kitlenin Belirlenmesi
                    Reklam stratejisi oluşturabilmek için öncelikle kimleri hedef aldığınızı bilmelisiniz.

Hedef kitle, ürünü veya hizmeti satın alması hedeflenen kişi veya grupları tanımlarken kullanılan ifadedir. Pazarlama mesajının alıcısı olan hedef kitle belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken demografik faktörler şu şekildedir:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Eğitim durumu ve meslek
 • Medeni durum
 • Coğrafi konum

Demografik faktörler dışında tüketicinin tutum ve inançları, kişiliği ve algıları, sosyal statüsü ve öğrenme biçimleri gibi psikolojik etkenler de hedef kitle belirlenirken dikkate alınmalıdır. Belirli bir hedef kitle olmadan yürütülen pazarlama stratejileri, ancak gereksiz zaman ve para harcamaya yol açacaktır. Bu nedenle pazarlanmak istenen ürün ve hizmetlerin hedef kitlenin özelliklerinin belirlenerek reklamlarda vurgulanması ve günlük yaşamdan örnekler verilerek “bu tam da size göre” şeklinde bir algı oluşturulması gerekir.

Ürün Konseptinin Oluşturulması

Ürün konsepti kısaca, ürün veya hizmetin diğer firmalardan hangi özellikleriyle ayrıldığının belirtilmesi ve bu değerlerin ifade edilmesi ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü aşama olarak tanımlanabilir. Tüketicinin kendisiyle özdeşleştirebileceği ve hayatında hangi noktalarda yer edineceğini kafasında netleştirebildiği bir ürün algısı oluşturulmalıdır. Ürünün tüketici için sıradan bir ürün olmaktan çok daha fazlasını ifade etmesi için uğraş verilmelidir.

Pazarlama Kanallarını Belirleme

Pazarlama
             Çok sayıda farklı pazarlama kanalı bulunmaktadır.

Bu aşamada çeşitli analizlerle hedef kitlenin hangi platformlarda daha aktif olduğu belirlenmeli, reklamın yayınlanacağı kanallar kararlaştırılmalıdır. Hedef kitlenin daha genç olduğu zamanlarda reklamların Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında yayınlanması ideal bir tercih olacaktır. Öte yandan evde vakit geçiren insanlara tanıtılması hedeflenen leke çıkarıcı gibi ürünleri pazarlayan reklamların televizyonlarda yayınlanması, görülme ihtimalini arttıracaktır. Reklamın yayınlanacağı kaynaklar kadar, reklamların hangi zaman dilimlerinde yayınlanması gerektiğine de dikkat edilmelidir.

İletilmek İstenen Mesaj

Reklamların tümünde iletilmek istenen mesaja öncelik verilmelidir. Bu mesajlar tüketiciye çeşitli simgelerle kodlanarak iletilmelidir. Ürün veya hizmetin rakiplerinden hangi yönleriyle ayrıldığına vurgu yapılmalıdır. İkna ediciliği arttırmak için uzman kişi görüşlerinden, ürünü kullanıp memnun kalan tüketicilerin hikayelerinden, rakip ürünlerin adı verilmeden yapılan karşılaştırmalardan ve herkes tarafından sevilen tanınmış kişilerin onayından yararlanılması en iyi reklam stratejileri arasında yer almaktadır.

Yaratıcı Reklam Stratejileri

Yaratıcı Reklam Stratejileri
                 Volkswagen’in hassas park yapabilme konusundaki yaratıcı reklamı

Bir reklam stratejisi, reklamı ilgi çekici ve izlenmesi zevkli hale getiriyorsa, oldukça renkli ise ve senaryosu zekice yazılmışsa, içerisinde yaratıcı unsurların bulunduğu söylenebilir. Başarılı şekilde uygulanan yaratıcı reklam stratejileri, tüketiciye iletilmek istenen mesajın kendisinden çok, hangi şekilde söylendiği ile ilgilenir. Yaratıcı bir strateji geliştirmek zaman alan bir iştir ve planlı davranılmalıdır. Ancak iyi bir reklam stratejisi, firmaya birçok noktada katkı sağlar ve planlama için harcanılan zamanı maddi kazanç olarak geri kazandırır. Reklam kampanyalarında yaratıcı reklam stratejileri kullanmanın, ürün veya hizmeti pazarlayan firmaya getirilerini şöyle sıralamak mümkündür:

 • Pazardaki yoğun rekabet ortamında rakiplerin arasından sıyrılmayı sağlar.
 • Gerekli faaliyetlerin daha düşük maliyetle ve daha iyi şekilde yapılmasına olanak tanır.
 • Müşteriyi ürünün değer katacağı konusunda ikna eder.
 • Ürünü satın alma ve deneme isteği doğurur.
 • Marka ile hedef kitle arasında ilişki kurar.
 • Firmanın ürün ve hizmetleri hakkında kamuoyu farkındalığı oluşturur.
 • Satışları üst seviyeye çıkarmak için çaba gösterir.

Reklamda verilmesi hedeflenen mesajı kısa ve net şekilde karşı tarafa aktarmak için yaratıcı reklam stratejilerinden yararlanırken, hatırlanması kolay ve uzun ömürlü fikirler kullanılmalıdır. Orijinallik ön plana çıkarılmalı ancak reklamların serileştirilmesi isteniyorsa devamlılığı olan fikirler üretilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde soyut görsellerden de yararlanılabilir. Hangi metottan yararlanıldığı fark etmeksizin, reklam artistik değer taşımalı ve dikkat çekici olmalıdır.

Yaratıcı Reklam Stratejisi Nasıl Geliştirilir?

Yaratıcı Reklam Stratejileri
                 FedEx’in kıtalar arası teslimat yapabildiği gösteren yaratıcı reklamı

Yoğun rekabetin bulunduğu pazar ortamında, farklılaşarak öne çıkmak isteyen firmaların reklamlarında yaratıcı stratejiler kullanması oldukça önemlidir. Mesajların içeriğinden çok ne şekilde iletildiğini önemseyen bir yaratıcı reklam stratejisi örneği vermek gerekirse, aspirin reklamının kask şeklinde gösterilerek yapılması ve tek kelime etmeden başınızı koruduğu mesajını karşı tarafa iletmesi söylenebilir. Yaratıcı reklam stratejileri oluşturmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • Hedeflerinizi tanımlayın: İzlemeye karar verdiğiniz reklam stratejisi hedeflerinizle örtüşmelidir.
 • Yaratıcı seçimler yapın: Ürün veya hizmetlerin rakiplerinizin sunduklarından nasıl sıyrıldığını öne çıkarmayı hedefleyin.
 • Hedeflerinizi hangi sırada izleyeceğinize karar verin: Hedeflerinizi gerçekleştirdikçe yolunuza hangi yönde ilerleyeceğinizi ve herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğini takip edin.
 • Hedef kitlenizi belirleyin: Hedef kitlenizi analiz ederek özelliklerini tüm hatlarıyla belirleyin ve mesajınızın hedef kitlenize uygun olduğundan emin olun.
 • Gerçekçi bir bütçe belirleyin: Her adımı önceden planlanmış, izlemek istediğiniz strateji ile uyumlu harcamalar gerçekleştirmeye özen gösterin.
 • Zaman çizelgesi oluşturun: Adımların tümünü izlemenin ne kadar zaman alacağını belirleyin ve hedeflerinizi belirlenen zaman aralıklarında uygulamaya çalışın.

Yaratıcı reklam stratejileri kullanarak marka değerinizi arttırmak istiyorsanız, markanızı zihinlere kazıyacak fikirler bulmanız gerekir. Küresel çapta hizmet vermek veya geniş kitlelere hitap eden ürün ve hizmetler pazarlamak istiyorsanız, sürdürülebilir ve ilgi çekici reklamlar yayınlamalısınız. Ancak bu süreçte aceleci ve plansız hareket etmenizin, markanızın değerini düşürebileceğini ve bu durumun tüketici tarafından anlaşılarak tüketicinin zihninde kötü şekilde yer edinmenize yol açabileceğini daima göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Eğer yaratıcı bir reklam stratejisi arıyorsanız Dijital Pazarlama Trendleri yazımız sizlere birkaç fikir verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu konuda kullanılan birden çok yöntem bulunmaktadır. Hedef-faaliyet yöntemi, tarihsel yöntem, satışların yüzdesi yöntemi ve keyfi saptama yöntemi bunlardan bazılarıdır.

Kampanyanızın sonuçlarını analiz ederken kazandığınız yeni müşterilerinizi, elde ettiğiniz kar miktarını ve reklamınızın ne kadar görüntülendiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Önerilen Paylaşımlar
Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *